XIUNO导航栏固定插件

XIUNO 站长已认证 1月前

163 0

固定前:                                                                         

划到底部没有导航栏;需要靠点击快速Top                     

固定后

随时都能方便的看到导航栏,方便的一批呀!

上传的附件:

猜你喜欢
看过的人 (3)
 • netxfire
 • lxmx66
 • 1000
最新回复 (0)
  • XIUNO爱好者论坛
   2
     立即登入 立即注册 QQ登入
返回
TAG
评论